Inżyneria fasadowa

Specjalizacja „ITC ENGINEERING” – zapewnienie okazania rozszerzonego zakresu usług w dziedzinie projektowania, produkcji i montażu złożonych konstrukcji elewacyjnych i konstrukcji wnętrz na najwyższym poziomie (włącznie z wyborem i dostawą materiałów i zarządzaniem projektami), a także udział w projektowaniu głównych systemów, które znajdują się pod działaniem powłoki budynku (systemy wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania, systemy oświetleniowe, systemy bezpieczeństwa, przeciwpożarowe, odprowadzenia dymu, systemy serwisu elewacji budynków, BMS-Systems i wiele innych, optymalizacja wykorzystania powierzchni użytkowej budynków, a także doradztwo w zakresie trwałego budownictwa ekologicznego).

KONSULTACJE FASADOWE
♦ Zbiór wymagań i koordynacja interesów zainteresowanych stron
♦ Koncepcyjny projekt i wstępne obliczenia
♦ Iteratywne oszacowanie budżetu projektu
♦ Opracowanie SST Szczegółowych Specyfikacji Technicznych i pakietów przetargowych
♦ Prowadzenie przetargów, rekomendacje dotyczące wyboru zwycięzcy
♦ Rozwój modeli energetycznych, modeli ładunku wiatrowego elewacji budynków
♦ Analiza i optymalizacja efektywności energetycznej elewacji budynków
♦ Przygotowanie wymagań i opracowanie systemy serwisowania fasady i elewacji medialnych
♦ Organizacja i przeprowadzanie testów fasady.
♦ Opracowywanie i uzgadnianie warunków technicznych

KOMPLETNE PROJEKTOWANIE FASADY
♦ Projekt koncepcyjny
♦ Modelowanie 3D
♦ Obliczenia strukturalne i termiczne
♦ Opracowanie rozwiązań technicznych, rysunków konstrukcyjnych i warsztatowych, zamawianie materiałów
♦ Opracowanie montażowych rysunków i schematów
♦ Opracowanie stalowych konstrukcji mocujących i nośnych
♦ Opracowanie projektów technologii i organizacji robót

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
♦ Budżetowanie i zarządzanie finansami projektu
♦ Opracowanie i prowadzenie harmonogramu pracy
♦ Opracowanie, wdrożenie i audyt systemu kontroli jakości
♦ Opracowanie planu logistycznego
♦ Wsparcie prawne (umowy dostaw, kraj pochodzenia itp.)
♦ Raportowanie projektu
♦ Reprezentowanie interesów klienta na naradach i spotkaniach
♦ Zarządzanie ryzykiem projektu
♦ Dostawa materiałów i wybór wykonawców
♦ Wykonanie projektów na zasadzie „pod klucz”.